Synonymer.no

ytring

Meningsgruppe: 1

air

anførsel

anmerkning

ansikt

attest

bemerkning

betegnelse

betenkning

blikk

dagligtale

dannelse

dialekt

diktamen

erklæring

frase

glose

hjertesukk

høring

idiom

innstilling

innvending

intervju

klisjé

kommunikasjonsmiddel

kontekst

kreolspråk

kritikk

merknad

mine

morsmål

mål

målføre

mæle

notat

ord

ordelag

propos

påstand

replikk

resolusjon

responsum

setning

siende

sjargong

slang

sosiolekt

språk

talemåte

terminus

utsagn

uttalelse

uttrykk

vending

votum

Meningsgruppe: 2

førerskap


Andre relevante treff:

mishagsytring

bifallsytring

opinionsytring
© Wild Wild Web 2012