Synonymer.no

yrke

Meningsgruppe: 1

abonnement

aksjon

aktivitet

anliggende

ansette

ansettelse

arbeid

arbeide

arbeidsfelt

avrop

bane

befatning

berøre

beskjeftigelse

bestemmelse

bestilling

bransje

bringe på bane

bringe på tapetet

brød

byrde

dikte

disiplin

dont

drift

død

embete

emploi

erverv

fag

felt

flid

forgjeves

forhåndsbestilling

formål

forretning

forretning gjerning

fremføre

funksjon

genre

geskjeft

gjerning

gjøremål

grein

handel

handling

hyre

håndtering

håndverk

ikke gi brød

introdusere

jobb

kall

kallelse

karriere

kondisjon

krets

kretsløp

levebrød

levevei

levnet

linje

liv

livsgjerning

livsoppgave

livsstilling

livsvei

lufte

løpebane

metier

misjon

nevne

næring

område

omtale

operasjon

oppgave

plass

plikt

post

praksis

profesjon

rand

ressort

rolle

sak

sette hjulene i gang

sjanger

spesialitet

stilling

strek

strime

stripe

studium

syssel

sysselsetting

ta i sitt brød

tiltak

tjeneste

trade

ventilere

verv

virke

virkefelt

virksomhet

Meningsgruppe: 2

kake


Andre relevante treff:

yrkes-

dyrke

dyrket

dyrker

styrke

yrkesbror

dyrkelse

udyrket

dyrke opp

yrkesgruppe

styrkende

yrkesklasse

yrkesprøve

styrke seg

bestyrke

rendyrke

yrke et kvad

rendyrket

reindyrke

styrkeprøve

styrkedråpe

jorddyrker

yrkesvalghemmet

yrkesutdannelse

hærstyrke

gudsdyrkelse

viljestyrke

sjelsstyrke

muskelstyrke

legemsstyrke

troppestyrke

politistyrke

avgudsdyrkelse

billeddyrkelse

hjertestyrker

styrker og svakheter

mammonsdyrkelse

karakterstyrke

skjønnhetsdyrker

verdens eldste yrke
© Wild Wild Web 2012