Synonymer.no

yndest

Meningsgruppe: 1

barmhjertighet

begunstigelse

behag

bevågenhet

favorisering

favør

fordel

fornøyelse

glede

gunst

langmodighet

lyst

medlidenhet

mildhet

nåde

proteksjon

skånsel

syndsforlatelse

tilfredshet

trivsel

utmerkelse

velbefinnende

velbehag

velsignelse

velvilje

velvære

ære

æresbevisning
© Wild Wild Web 2012