Synonymer.no

ydmyke seg

Meningsgruppe: 1

bende

brette

bøye

folde

Meningsgruppe: 2

beskjemme

bite i det sure eple

bjukte

bogne

bugne

bukke seg

bøye seg

deklinere

dukke

falle til fote

flektere

fornedre

fornedre seg

fornærme

gi etter

gjøre knefall

gå til Canossa

helle seg

kaste seg for ens føtter

komparere

konjugere

krenke

krype til korset

kue

nedverdige

nedverdige seg

sluke den bitre pille

svelge sin stolthet

svikte

såre

tråkke i støvet

vanære

ydmyke

Meningsgruppe: 3

dra seg
© Wild Wild Web 2012