Synonymer.no

vurderingsevne

Meningsgruppe: 1

begrep

behag

common sense

diskresjon

dom

dømmeevne

dømmekraft

forgodtbefinnende

fornuft

forstand

gangsyn

judisium

klokskap

konduite

mening

omdømme

skjønn

skjønnsomhet

sunt vett
© Wild Wild Web 2012