Synonymer.no

vurdering

Meningsgruppe: 1

aktelse

anmeldelse

anseelse

anskuelse

anslag

antakelse

bedømmelse

begrep

beregning

beskuelse

besyv

betraktning

betraktningsmåte

dom

domsavsigelse

dårlig

elendig

estimat

ettertanke

forhåndsberegning

formodning

hensyntagen

holdning

høring

i mine øyne

idé

innstilling

judikat

judisium

karakteristikk

kjennelse

kritikk

melding

mening

navn

omdømme

omtale

opinion

oppfatning

overbevisning

profeti

prognose

påstand

recensjon

ry

rykte

sinnelag

skjønn

standpunkt

stemning

syn

synsmåte

synspunkt

synsvinkel

tenkemåte

tro

under all kritikk

utsikt

uttalelse

verdikt

verdsettelse

øyne

Meningsgruppe: 2

filosofi


Andre relevante treff:

vurderingsevne
© Wild Wild Web 2012