Synonymer.no

vrikke

Meningsgruppe: 1

forstue

pronere

tråkke over

vri

Meningsgruppe: 2

begi seg

bevege seg

daffe

dra

drive

drive omkring

fare

ferdes

flakke om

flanere

forføye seg

gå kappgang

halte

labbe

lakke

lange ut

li

liste

loffe

lunte

luske

marsjere

pigge

promenere

rave

rusle

røre seg

sabbe

sjangle

skreve

skride

skritte

sleive

slentre

spankulere

spasere

sprade

springe

stabbe

stampe

stavre

stikke

stolpre

streife

subbe

sulle

ta beina fatt

ta beina på nakken

tasse

trabelere

trampe

traske

trave

tre

trippe

trå

tråkke

trø

tusle

tøfle

vade

vagge

vakle

vandre

vanke

vralte

Meningsgruppe: 3

bukte seg

bølge

bøye

dingle

dreie

fluktuere

gynge

kretse

krympe seg

pendle

pivotere

rotere

røre

skeiv

slenge

sno

sno seg

snu

svaie

svanse

svarve

sveive

svinge

svinse

svippe

tvinne

tørne

vaie

veive

vende

vibrere

vifte

vind

vinde

vrenge seg

vri seg

vridd

vriste
© Wild Wild Web 2012