Synonymer.no

vri seg

Meningsgruppe: 1

kaste

Meningsgruppe: 2

hive seg

hoppe

kaste seg

slenge seg

springe

tumle

velte seg

Meningsgruppe: 3

bukte seg

bøye

dreie

krympe seg

skeiv

sno

sno seg

snu

tvinne

vende

vind

vinde

vrenge seg

vri

vridd

vrikke

vriste
© Wild Wild Web 2012