Synonymer.no

voldes av

Meningsgruppe: 1

anrette

anstifte

avføde

avle

avstedkomme

berede

bero på

bevirke

bibringe

bunne i

foranledige

forvolde

forårsake

fremkalle

få til følge

føre med seg

føre til

gi støtet til

gjøre

ha å

henge sammen med

komme av

kunne tilskrives

medføre

måtte sees på bakgrunn av

provosere

påføre

skaffe

skape

skylde

stamme fra

stifte

stå i gjeld til

tilføye

vekke

volde

være diktert av

være forårsaket av

være skyld i

være årsak til

Meningsgruppe: 2

bebreide
© Wild Wild Web 2012