Synonymer.no

vokte

Meningsgruppe: 1

akte

akte på

akte seg

begunstige

bemerke

berge

beskjerme

beskytte

betenke

betrakte

bevare

bevokte

dekke

dra omsorg for

eskortere

forskanse

forskåne

forsvare

frede

frelse

fri

gardere

gardere seg

gi akt på

gjete

gjete bort

gå glipp av

gå i bresjen for

hegne

hevde

hjelpe

holde sin hånd over

holde vakt

holde øye med

håndheve

iaktta

ivareta

konvoiere

live

lune

lure på

merke seg

miste

oppbevare

opprettholde

overse

overvåke

pass

passe

passe på

passe seg

pleie

protesjere

ruge

se opp

se seg for

sikre

skjerme

skåne

stille seg i bresjen for

strygge

ta av for

ta hensyn til

ta seg ad notam

ta seg i akt

ta seg i vare

ta under sine vinger

ta vare på

tape

tre i skranken for

trygge

varetekt

verge

verne

vokte på

vokte seg

våke

våke over

være oppmerksom på

være på vakt

Meningsgruppe: 2

akt

Meningsgruppe: 3

ligge på lur

lure

spionere


Andre relevante treff:

vokter

vokte seg

vokte

bevokte

dyrevokter

målvokter

fangevokter

haremsvokter

i et ubevoktet øyeblikk
© Wild Wild Web 2012