Synonymer.no

vokse opp

Meningsgruppe: 1

blomstre opp

florere

gro

vokse

Meningsgruppe: 2

auke

bre seg

ekspandere

ese

gripe om seg

intensiveres

legge en alen til sin vekst

omseggripende

oppstå

progressiv

stige

tilta

tiltagende

trå sine barnesko

vokse frem

voksende

øke
© Wild Wild Web 2012