Synonymer.no

vitne om

Meningsgruppe: 1

antyde

bety

minne om

oppfatte

røpe

se ut som

se ut til

spå

ta

tale for

tegne

tyde på

varsle

virke som

være tegn på

Meningsgruppe: 2

gi uttrykk for

Meningsgruppe: 3

avsløre

bekrefte

beskrive

betegne

bevise

bevitne

bære preg av

finne ord for

finne uttrykk for

formulere

fortelle om

gjøre kjent

indikere

legge for dagen

manifestere

markere

meddele

røbe

si

stadfeste

tilkjennegi

tolke

uttrykke

verbalisere

vise

åpenbare

Meningsgruppe: 4

avspeile
© Wild Wild Web 2012