Synonymer.no

vitne

Meningsgruppe: 1

akseptere

anerkjenne

angi

annonsere

anskueliggjøre

antyde

avgi vitnesbyrd

avgi el. avlegge vitnesbyrd

avsløre

bedyre

beedige

befeste

begrunne

bejae

bekjenne

bekjentgjøre

bekrefte

bekrefte seg

belyse

bemerke

besegle

bestråle

bestyrke

betegne

betro

bevise

bevitne

bikte

bringe til ens kunnskap

bære preg av

demonstrere

dra

eksegere

erkjenne

erklære

erklært

forklare

forkynne

forsikre

forstå

fortelle

fortelle om

fortolke

fremstille

gi til

gi til beste

gjengi

gjøre det klart for

gjøre kjent

godkjenne

greie ut

gå inn på

hevde

holde stikk

illuminere

indikere

informere

innrømme

kaste lys over

klargjøre

klarlegge

komme

kommentere

konfirmere

konstantere

konstatere

kunngjøre

legge for dagen

legge ut

markere

meddele

medgi

melde

nevne

offentliggjøre

oppgi

opplyse

opprinne

parafere

presisere

ratifisere

redegjøre for

røpe

sanksjonere

sanne

si

si ja til

skrifte

slå fast

slå til

stadfeste

stå ved

tilkjennegi

tilstå

tiltre

tipse

tolke

tyde

tyde på

tydeliggjøre

underrette

utdype

utlegge

utrede

uttale

uttrykke

utvikle

varsku

vedgå

vedkjenne seg

vedstå

verifisere

vidimere

vise

vitne om

åpenbare

åpenbare seg

Meningsgruppe: 2

attestere

Meningsgruppe: 3

flue på veggen

iakttager

tilhører

tilskuer

tilstedeværende

øyenvitne


Andre relevante treff:

vitne om

vitneprov

vitnefast

bevitne

vitnemål

vitnesbyrd

vitneutsagn

bevitnelse

trosvitne

blodvitne

forvitnelig

øyenvitne

dåpsvitne

avgi vitnesbyrd

være vitne til

avgi el. avlegge vitnesbyrd
© Wild Wild Web 2012