Synonymer.no

viten

Meningsgruppe: 1

allmenndannelse

anskuelse

begrep

dyktighet

ekspertise

erfaring

erkjennelse

fagkunnskap

ferdighet

innblikk

innsikt

kjennskap

klokhet

klokskap

kløkt

kunnen

kunnskap

kyndighet

kynne

lærdom

omtanke

opplysning

orientering

peiling

resong

sakkunnskap

skarpsindighet

vett

visdom

Meningsgruppe: 2

autoritet


Andre relevante treff:

vitende

vitenskap

uvitende

uvitenhet

vitenskapelig

allvitende

vitenskapsmann

vitenskapskvinne

uvitende person

rettsvitenskap

legevitenskapelig

språkvitenskap

tverrvitenskapelig

med vitende og vilje

folkeminnevitenskap
© Wild Wild Web 2012