Synonymer.no

vise sitt sanne ansikt

Meningsgruppe: 1

andlet

ansikt

fasade

fjes

Meningsgruppe: 2

anseelse

ansikt til ansikt med

avsløre seg

et slag i ansiktet

krenkelse

lang i ansiktet

møte

overfor

personlig

skuffet

stå ansikt til ansikt med

Meningsgruppe: 3

angi

avdekke

avduke

avsløre

avslørende

betegnende

blotte

blottlegge

blottstille

brette ut

bringe for en dag

demaskere

forråde

forsnakke seg

gjennomskue

karakteristisk

legge for dagen

oppklare

opplysende

påvise

rulle opp

røpe

talende

typisk

utlevere

vise

åpen

åpenbare

Meningsgruppe: 4

fornekte

forsage

forsverge

frakjenne

ikke fornekte seg

nekte

ta avstand fra

være seg selv
© Wild Wild Web 2012