Synonymer.no

vise oppmerksomhet

Meningsgruppe: 1

ans

argusblikk

argusøyne

oppmerksomhet

Meningsgruppe: 2

bemerke

gave

huske på

lykkønskning

vie oppmerksomhet
© Wild Wild Web 2012