Synonymer.no

vise

Meningsgruppe: 1

agere

air

anføre

angi

anmelde

ansikt

anskueliggjøre

anslå

antyde

anvise

arie

arte seg

avbilde

avdekke

avgi vitnesbyrd

avgjøre

avkjenne

avle

avlegge

avmerke

avsette

avsi

avsløre

avspeile

ballade

begrunne

bekjent

bekrefte

belyse

bemerke

beskrive

bestemme

betegne

betro

bety

betyde

bevis

bevise

beviselig

bevitne

bli vitterlig

blikk

blottstille

bringe

bringe på bane

bringe på det rene

buse ut med

bygge

bære preg av

danne

dans

deklarere

demonstrere

dempe

dikt

dokumentere

duett

dyrke

eksegere

erklære

evergreen

faktisk

fange opp

fastslå

finne ord for

finne uttrykk for

florere

forebringe

forelegge

forestille

forevise

forklare

forkynne

formidle

formulere

forstumme

fortelle

fortelle om

fortolke

framføre

framstille

framtre

frembringe

fremføre

fremgå

fremheve

fremkomme med

fremlegge

fremsette

fremsi

fremstille

fremtre

føle av

føre i marken

galing

gestalte

gi beskjed om

gi en forestilling

gi kjøtt på beinet

gi til beste

gi til kjenne

gi uttrykk for

gjengi

gjøre det klart for

gjøre gjeldende

gjøre kjent

gjøre vitterlig

godtgjøre

greie ut

gå for

holde en forestilling

hymne

iaktta

ikke holde tett med

illudere

illustrere

indikere

joik

journalføre

kanon

kantate

kantilene

kavatine

kjent

klang

klar

klargjøre

klarlegge

klinge

klokke

komme

kommentere

komposisjon

konkretisere

konstatere

koral

krysse av

kunngjøre

kvad

kvitter

lage teater

lansere

late

legge for dagen

legge frem

logge

lufte

lund

lyd

låt

madrigal

manifest

manifestere

manifestert

markere

marsj

meddele

melde

melodi

melodont

merke

mime

mine

musikk

musikkstykke

målbære

måle

nedlegge

nevne

notere

notere seg

notorisk

nynn

offentliggjøre

oppdage

oppdikte

oppføre

opplagt

opplyse

opplyse om

opprinne

opptre

overbringe

pant

peke på

personifisere

poengtere

prange

presentere

presisere

profilere

proponere

påberope seg

påpeke

påvise

redegjøre for

referere

referere til

registrere

representere

rytme

røbe

røpe

salme

sang

serenade

sette opp

sette sammen

sette ut i livet

si

signalisere

sitere

sjanti

skaperverk

skildre

skrive

slager

slå takten

slått

snakke høyt om

spill

spille

stadfeste

stille

stille til skue

strofe

sull

symbol

symbolisere

symfoni

syne

syne frem

synes

synge

synliggjøre

systematisere

te

te seg

tema

tilkjennegi

tolke

tone

tone hen

tone ned

tonekunst

trall

trudelutt

tyde

tyde på

tydelig

tydeliggjøre

ubestridelig

unektelig

uomtvistelig

utdype

utfolde

utfolde seg

utføre

utlegge

utrede

utstille

uttale

uttrykk

uttrykke

utvikle

verbalisere

verifisere

vers

virkeliggjøre

vise fram

vise seg

vises

visualisere

vitne

vitne om

vitnesbyrd

vitterlig

være

ytre

åpenbar

åpenbare

åpenbare seg

øve

Meningsgruppe: 2

danselåt


Andre relevante treff:

viser

vises

vise-

kvise

viselig

avvise

vise seg

vise vei

utvise

kvisete

skvise

novise

vise til

anvise

bevise

visesang

devise

omviser

avviser

visestubb

vise bort

visergutt

visekonge

vise fram

visesanger

vise nåde

tilvise

vise

servise

advisere

henvise

forvise

vise døren

vise tenner

veiviser

avvisende

beviselig

vise hen på

vise aktelse

forevise

vise miskunn

bortvise

uavviselig

misvisende

vise livstegn

viselig

la vise seg

lausavise

motbevise

aktivisere

vise til rette

folkevise

undervise

vise smilehull

henvise til

teservise

Dagsavisen

improvisere

vise tilbake til

improvisert

vise vinterveien

overbevise

supervisere

de vises stein

vise oppmerksomhet

tilbakevise

overbevisende

kaffeservise

tilrettevise

effektivisere

landsforvise

Adresseavisen

vise sin takknemlighet

vise sin erkjentlighet

vise sitt sanne ansikt

effektivisering

effektiviserende

middagsservise

halvkvedet vise

vise vedkommende oppmerksomhet

det vil tiden vise
© Wild Wild Web 2012