Synonymer.no

visdom

Meningsgruppe: 1

dyktighet

Meningsgruppe: 2

begavelse

begrep

begripelse

bondevett

bonsens

common

common sense

dømmekraft

erfaring

erkjennelse

fatteevne

folkevett

fornuft

forstand

forståelse

greie

grep

hjerne

hode

ingenium

innsikt

intellekt

intelligens

klokhet

klokskap

kløkt

kunnskap

kyndighet

logos

nemme

omdømme

omløp

omtanke

oppfattelse

peiling

ratio

resong

sans

skarpsindighet

skjønn

sunn sans

tankevirksomhet

tenkeevne

vett

viten

ånd

åndsevner


Andre relevante treff:

visdoms-

visdomsord

visdommens ånder
© Wild Wild Web 2012