Synonymer.no

vis

Meningsgruppe: 1

angrepsmåte

angrepsmåte

approach

arbeidsmåte

arbeidsmåte

art

bragd

fasong

form

framgangsmåte

framgangsmåte

fremgangsmåte

genre

henseende

maner

metode

middel

modus

måte

mål

måte

oppførsel

opptreden

orden

ordning

oversikt

plan

planmessighet

praksis

prinsipp

prosedyre

prosess

renkespill

sedvane

sett

sjanger

skikk

stil

strategi

system

taktikk

teknikk

tilnærmingsmåte

tilnærmingsmåte

vane

vei

vesen

væremåte

Meningsgruppe: 2

alvorlig

Meningsgruppe: 3

apokalyptisk

clairvoyant

divinatorisk

fornuftig

forstandig

forutseende

fremsynt

klarsynt

klartenkt

klok

profetisk

sannspådd

sibyllinsk

synsk

visjonær


Andre relevante treff:

vise

visk

vist

viss

visle

visse

viser

visne

vise-

visum

vispe

hvis

avis

vises

visst

visir

viske

tvist

viskos

visdom

visitt

visjon

uviss

visnet

vissen

kvise

kvist

visvas

envis

viselig

viskøs

visibel

viskose

vismann

civis

hviske

uvisst

tvisyn

kviste

visshet

bevis

advis

visning

sviske

visuell

hvisle

skvise

kvissel

kvister

novise

visitere

kvisete

visdoms-

vise vei

visitør

utvise

kviskre

vise seg

visesang

vise til

visshøv

avisand

anvise

visstnok

bevist

avvise

devise

viske ut

visselig

bevise

bevisst

visne hen

uvisshet

visekonge

avviser

vise fram

utviske

vise bort

tidvis

omviser

visestubb

parvis

pelvis

a vista

visjonær

delvis

revisor

visergutt

vis

visk

tvisprang

tilvise

hviskende

servise

en viss

vis-à-vis

vise

advisere

selvisk

slavisk

revisjon

vist nåde

utvisket

uvisnelig

viskositet

visesanger

henvise

dagviss

vise nåde

forvise

dervisj

visittkort

hviske om

visdomsord

visitasjon

divisjon

hvis ikke

vise tenner

levevis

tvistighet

provisor

tvistemål

spurvis

visualisere

ubevisst

rettvis

forvisse

nesevis

stedvis

gradvis

ja visst

jo visst

utvisning

invisibel

visningsrom

beviselig

veiviser

avvisning

avvisende

vise døren

anvisning

vise hen på

arrivist

uselvisk

forvisset

beviskraft

bevissthet

vise miskunn

lingvist

rekvisitt

vise aktelse

bortvise

provisjon

Visual Basic

heimvist

uhøvisk

vispesnekker

forevise

uavviselig

viselig

rykkevis

støtvis

til visse

stangvis

trinnvis

vise livstegn

visning

punktvis

muligvis

oppvisning

nei visst

lassevis

ligervis

bevisstløs

massevis

avisartikkel

dagsavis

henvisning

glimtvis

forvisning

givetvis

misvisende

misvisning

haugevis

atavistisk

snarvisitt

televisjon

motbevise

bevisføring

teservise

undervise

vise smilehull

vise til rette

forvissning

folkevise

henvise til

la vise seg

kvistværelse

provisjoner

visningslokale

lausavise

akkvisisjon

rekvisitter

omtvistelig

aktivisere

rekvisisjon

provisorisk

enkeltvis

hviske i øret

mengdevis

fremvisning

heldigvis

skiftevis

vanligvis

lingvistikk

bråtevis

forvisse seg

stykkevis

uselviskhet

vekselvis

bortvisning

Dagsavisen

supervisor

skrittvis

improvisert

rettstvist

uomtvistelig

inkvisitorisk

improvisere

overbevise

bevismateriale

settekvist

et visst sted

overbevist

residivist

supervisjon

vise vinterveien

bevisstløshet

supervisere

vise tilbake til

reisebevis

de vises stein

drøssevis

periodevis

visdommens ånder

klarligvis

angrepsvis

uheldigvis

selvbevisst

tydeligvis

norsk avis

rimeligvis

avdragsvis

målbevisst

anslagsvis

unntaksvis

undervisning

vise oppmerksomhet

tilbakevise

den visse død

forvisse seg om

improvisasjon

eksempelvis

andelsbevis

ganske visst

overbevisende

skyldbevisst

si for visst

henholdsvis

naturligvis

i mengdevis

forholdsvis

gjeldsbevis

forsøksvis

overbevisning

selvbevissthet

effektivisere

landsforvist

ved bevissthet

landsforvise

fransk visitt

konvulsivisk

kaffeservise

tilrettevise

bruksanvisning

adgangsbevis

antageligvis

fortrinnsvis

Adresseavisen

Windows Vista

æresbevisning

dekke delvis

ved henvisning

sedvanligvis

hendelsesvis

sidehenvisning

tilfeldigvis

effektivisering

ventrilokvist

undervisningstime

bevissthetsutvidende

slå bevistløs

vise sin takknemlighet

vise sitt sanne ansikt

vise sin erkjentlighet

nødvendigvis

være uvisst med

tilrettevisning

øyeblikksvis

begripeligvis

landsforvisning

antydningsvis

til en viss grad

sannsynligvis

beklageligvis

leilighetsvis

kildehenvisning

hedersbevisning

effektiviserende

føre bevis for

middagsservise

undervisningsanstalt

innledningsvis

tiske og hviske

være henvist til

halvkvedet vise

miste bevisstheten

med åpent visir

på sett og vis

på lignende vis

tilnærmelsesvis

vise vedkommende oppmerksomhet

være overbevist om

gjøre det visst med

sammenligningsvis

det vil tiden vise

ha en overbevisning om

sannsynlighetsbevis

gå angrepsvis til verks

identifikasjonsbevis

hvis ikke alle julemerker slår feil

før man visste ordet av det

ikke tilnærmelsesvis
© Wild Wild Web 2012