Synonymer.no

virkelig

Meningsgruppe: 1

absolutt

affirmativ

allmengyldig

allmenngyldig

alvorlig

animert

anskuelig

anvendelig

anvendt

arbeidssparende

assertorisk

autentisk

av kjøtt og blod

avgjort

avgjørende

bakenforliggende

bastant

bejaende

bekreftende

bekvem

beryktet

beskrivende

bestemt

beviselig

bevist

bokstavelig

de facto

desidert

drastisk

durabel

dypest sett

edel

effektiv

egen

egentlig

ekte

energisk

enske

erke-

ettertrykkelig

faktisk

falsk

fast

fordomsfri

forfengelig

forgjengelig

formelig

formell

formålstjenlig

frisk

fullstendig

fysisk

følbar

følelig

ganske visst

genuin

gjengivende

gjennomførlig

grundig

helt

hensiktsmessig

hovedsakelig

håndfast

håndgripelig

i gavnet så vel som i navnet

i realiteten

i sannhet

illusjonsløs

inkarnert

innerste

inntrengende

jo

jordbunden

jordbundet

jordisk

kategorisk

kjekk

kjennelig

kjent

kjødelig

klar

konkret

konsistent

korrekt

kraftig

kroppslig

kvikk

lebendig

legemlig

lettvint

levende

lidenskapsløs

likefrem

livaktig

livlig

livsnær

manifest

massiv

materialistisk

materiell

med begge ben på jorda

meget

merkbar

naken

naturalistisk

naturlig

naturtro

normal

notorisk

nøktern

nøytral

objektiv

opplagt

oppriktig

opprinnelig

ordentlig

original

positiv

pragmatisk

praktisk

pålitelig

påtagelig

påtakelig

rasjonell

real

realistisk

reell

regelrett

regulær

ren

rent ut

riktig

riktignok

saklig

sann

sannelig

sansbar

sanselig

sant nok

sikker

sjelfull

skikkelig

skinnbarlig

skråsikker

skvær

solid

sterk

stofflig

substansiell

sunn

så vel som

til å ta og føle på

timelig

tinglig

tro

tydelig

uavhengig

ubestridelig

ubetinget

uegennyttig

uengasjert

uforbeholden

uforfalsket

uforstilt

ugjendrivelig

uhildet

uhyklet

ultimat

unektelig

uomstøtelig

uomtvistelig

upartisk

upersonlig

uskrømtet

usminket

uten tvil

utpreget

uttrykksfull

utvilsom

utvilsomt

uvarig

vel

veldig

velkjent

verdslig

verifisert

veritabel

vesentlig

virkelighetsnær

viss

visstnok

vitenskapelig

vitnefast

vitterlig

åpen

åpenbar

åpenhjertig

åpenlys

ærlig

Meningsgruppe: 2

høgest


Andre relevante treff:

uvirkelig

virkelighet

virkeliggjort

virkeliggjøre

virkelig

virkelighetstro

upåvirkelig

virkelighetssans

virkelighetsnær

virkelighetsflukt

virkelighetsfjern

virkeliggjørelse

bli virkelighet

ikke bli virkelighet

gjøre til virkelighet

uten rot i virkeligheten
© Wild Wild Web 2012