Synonymer.no

villfarelse

Meningsgruppe: 1

erindringsfeil

feil

feilhusk

feiltakelse

feiltolkning

forbytting

forveksling

glemsel

lapsus

misforståelse

misstak

mistak

mistydning

skinnuenighet

slyng på linjen

uenighet

ugreie
© Wild Wild Web 2012