Synonymer.no

ville si

Meningsgruppe: 1

analog

betegne

bety

ekvivalere

erstatte

forestille

gi

gi uttrykk for

gjøre ut for

gå opp i opp med

harmonere med

i takt med

jamgod

konform

korrespondere med

korresponderende

kvitte for

lignende

lik som

likeverdig

make til

motsvare

oppveie

overensstemmende

parallell

representere

si

stå for

symbolisere

tilsvare

tilsvarende

tyde på

varsle

være

være utlagt
© Wild Wild Web 2012