Synonymer.no

vilkår

Meningsgruppe: 1

aksiom

anlegg

antakelse

atterhald

bakgrunn

basis

begrensning

betingelse

conditio sine qua non

forbehold

fordring

forlangende

forutsetning

grunn

grunnlag

grunnsetning

hvis

innskrenkning

innvending

kautel

klausul

krav

kriterie

kvalifikasjon

must

nødvendighet

postulat

premiss

premisser

på betingelse av at

reservasjon

reservatio mentalis

restriksjon

se forbehold

skikkethet

supposisjon

særbestemmelse

tvil

unntak

utgangspunkt

Meningsgruppe: 2

alternativ

forhold

ikke på vilkår

nei


Andre relevante treff:

vilkårlig

uvilkårlig

vilkårlighet

ikke på vilkår

bestevilkårsprinsipp
© Wild Wild Web 2012