Synonymer.no

vilje

Meningsgruppe: 1

akt

akte

aktivitet

alternativ

ambisjon

animus

appetitt

attrå

befaling

begjær

begjæring

begjærlighet

behag

behov

beregning

beskjed

beslutning

bestemmelse

brunst

brynde

bud

budskap

dagsbefaling

dagsordre

dekret

dessein

diktat

drift

drivkraft

ekspress

energi

enten — eller

eros

fordring

forehavende

foretaksomhet

forgodtbefinnende

forlangende

formål

forsett

forsettlig

forskrift

framdrift

futt

fysne

glupskhet

godtykke

ha til hensikt

handlingskraft

hang

hensikt

higen

hug

ide

idé

imperativ

impuls

incitament

initiativ

insitament

instruks

intensjon

irade

iver

kommando

kommandospråk

krav

lengsel

libido

lune

lyst

maktbud

mani

med

med hensikt

med overlegg

med vilje

med vitende og vilje

mening

motiv

motivasjon

mål

målsetning

naturdrift

omtanke

oppdrag

ord

ordre

overlagt

overlegg

parole

plan

pretensjon

påbud

pålegg

påstand

påvirkningskraft

rekvisisjon

reskript

rettighet

siktemål

skjønn

skulle

smak

smak og behag

spekulasjon

stimulans

streben

tanke

tendens

tenke

testamente

tilbøyelighet

tilhold

tilsigelse

tilsikte

tilskyndelse

tiltak

trakten

trang

trå

tykke

tørst

ukas

ultimatum

valg

vilkårlighet

ville

zweck

ærgjerrighet

ønske

øyemed

Meningsgruppe: 2

baktanke

Meningsgruppe: 3

fasthet

gemytt

habitus

karakter

natur

naturell

prinsippfasthet

sjelsstyrke

viljestyrke


Andre relevante treff:

uvilje

viljefast

viljeløs

viljesvak

viljesterk

viljestyrke

viljesløst

velvilje

godvilje

motvilje

viljefasthet

med vilje

god vilje

livsvilje

viljens ånder

vrangvilje

vond vilje

offervilje

innsatsvilje

av fri vilje

stå på-vilje

være til viljes

med hensikt vilje

med vitende og vilje
© Wild Wild Web 2012