Synonymer.no

vettig

Meningsgruppe: 1

akseptabel

allvitende

begavet

begripelig

belest

besindig

beskjedlig

betenksom

betenkt

bevandret

billig

evnerik

fornuftig

forsiktig

forstandig

forståelig

gløgg

holdbar

horvelig

i borgerlig tid

ikke tapt bak en vogn

intelligent

klarsynt

klartenkt

klok

kvikk

logisk

mulig

naturlig

nøktern

oppvakt

planmessig

plausibel

rasjonell

resonnabel

riktig

rimelig

sannsynlig

skarp

skarpsindig

skarpskodd

skjellig

skjønnsom

snartenkt

sunn

talentfull

tenkelig

tilforlatelig

tilregnelig

trolig

troverdig

ved sine fulle fem

velbetenkt

veloverveid

vettug

vis

våken

å vente

åndsfrisk

Meningsgruppe: 2

normal


Andre relevante treff:

uvettig
© Wild Wild Web 2012