Synonymer.no

vesen

Meningsgruppe: 1

administrasjon

akte

alarm

allure

alminnelige dødelige

anima

animus

ansikt

ansvarshavende

arbeid

art

as

atferd

avdeling

ballade

begrep

beskaffenhet

bestyr

bestyrelse

bevegelse

bevissthet

bilde

bragd

bråk

den enkelte

direksjon

disposisjon

dyr

egenart

egenskap

ego

eiendomelighet

eiendommelighet

eksemplar

element

embetsverk

enkeltvesen

entitet

etat

fasong

ferd

figur

folk

forhold

form

formynderskap

forsiktig

forsiktighet

forstyrrelse

forvaltning

forvirring

fremferd

fremgangsmåte

fremtoning

fremtreden

fyr

følelsesliv

føre i sitt skjold

geist

gemytt

geni

genre

gestalt

gjerd

gjøren og laten

grunnregel

grunnsetning

grunntanke

ha i sinne

habitus

handlemåte

handlingsmønster

hode

holdning

homo sapiens

hug

humør

hått

idke

idé

individ

individualitet

indre

innerste

institusjon

intellekt

jeg

jordboer

kaliber

kanselli

karakter

konsistens

kontor

kreatur

kropp

kvalitet

kynd

lag

larm

lav profil

ledelse

legning

leven

levende sjel

linje

liv

lynne

maksel

maner

mann

medvandrer

meg

menneske

mennesker

mentalitet

mester urian

metode

mitt sentrum

mors sjel

måte

natur

natyrell

oppdragelse

oppførsel

oppstandelse

opptreden

papirmølle

pappenheimer

person

persona

personasje

personlighet

plante

preg

prinsipp

profil

psyke

publikummer

rabalder

røre

sekretariat

selv

sinn

sinnelag

sjanger

sjel

sjeleliv

skap

skapning

skikk

skikkelse

skjemavelde

slag

slekt

spesimen

spetakkel

stasjon

stell

stil

struktur

styre

styringsverk

subjekt

særdrag

særpreg

tanke

tankeliv

teknikk

temperament

tenke

tone

turbulens

type

uro

vandel

vane

verdensborger

verdi

verk

vesenskjerne

vette

ville

virksomhet

vis

væremåte

ånd

åndsevner

årsak

Meningsgruppe: 2

byrå


Andre relevante treff:

uvesen

vesentlig

uvesentlig

ildvesen

vesenskjerne

vannvesen

luftvesen

jordvesen

naturvesen

fabelvesen

pengevesen

skattevesen

koterivesen

enkeltvesen

klikkevesen

vesensforskjellig

det vesentlige

militærvesen

levende vesen

gjøre vesen av

elementarvesen

sjøkrigsvesen
© Wild Wild Web 2012