Synonymer.no

vers

Meningsgruppe: 1

akrostikon

allitterasjon

arie

ballade

bokstavrim

dikt

dikte

dråpa

duett

epos

galing

gasel

haiku

halvrim

heksameter

hymne

joik

kanon

kantate

kantilene

kavatine

koral

kvad

kvitter

limerick

lyrikk

madrigal

melodi

mesostikon

nynn

nødrim

poem

poesi

prosadikt

rim

rimeri

salme

sang

serenade

sjanti

skrive vers

sonett

stavrim

strofe

sull

telestikon

tone

trall

vise

visesang


Andre relevante treff:

verst

overs

avers

versus

versal

tvers

versne

versere

overse

versjon

oversyn

revers

overså

versatil

invers

overs

overslag

oversikt

aversjon

øverst

diverse

verslære

verskunst

versmaker

overspist

overskyet

overspent

oversende

overstige

oversette

univers

verselære

versemaker

overskudd

versekunst

pervers

verserytme

overspille

oversmøre

versemakeri

diversjon

reversere

overstått

overstryke

overstreke

overstadig

overskygge

oversetter

overskjegg

overskride

verseskjema

overskrift

universet

overskuelig

oversvømme

diversitet

reversibel

i revers

overstråle

oversjøisk

oversiktlig

overskjære

overskygges

konversere

versekunstner

tversgående

overspenthet

overskytende

oversvømmes

sneversynt

universell

oversensibel

oversettelse

universal-

oversanselig

takkevers

uoverskuelig

universitet

til overs

overstrykning

konversabel

på tvers

uoverstigelig

ikke verst

i verste fall

vice versa

diversifisere

versifikatorisk

oversvømmelse

konversasjon

tvers igjennom

transversal

kontrovers

konversjonell

irreversibel

overstrømmende

tiloversblitt

retthaversk

øverste etasje

skrive vers

bli overskyet

tiloversbleven

øverstbefalende

universalmiddel

universalmedisin

universitetsgrad

stå øverst

bakstreversk

etterleverske

efterleverske

altoverskyggende

kontroversiell

øverstkommanderende

miste oversikten

ha til overs for

konversasjonsleksikon

universitetsutdannelse

grenseoverskridende

steinalderversjon

gjøre overslag over

gjøre et overslag

kujonere overskygge

komme på tvers av

på kryss og tvers

ikke ha noe til overs for
© Wild Wild Web 2012