Synonymer.no

verne

Meningsgruppe: 1

akte

begunstige

berge

beskjerme

beskytte

betrakte

bevare

bevokte

dekke

dra omsorg for

eskortere

forskanse

forsvare

frede

frelse

fri

garantere

gardere

gardere seg

gjete

gå i bresjen for

hale i land

hegne

hjelpe

holde sin hånd over

håndheve

ivareta

konsolidere

konvoiere

live

lune

opprettholde

passe på

passe seg

protesjere

se opp

se seg for

sheltre

sikre

skjerme

stille seg i bresjen for

strygge

ta av for

ta seg i akt

ta under sine vinger

ta vare på

tre i skranken for

trygge

verge

vokte

vokte på

vokte seg

våke over

være på vakt

Meningsgruppe: 2

avskjerme


Andre relevante treff:

kverne

verne om

kaverne

verneånd

verneplikt

avtjene verneplikt
© Wild Wild Web 2012