Synonymer.no

verifisere

Meningsgruppe: 1

agreere

akseptere

anerkjenne

anta

approbere

autorisere

avgjøre

bedyre

beedige

befeste

bejae

bekrefte

bekrefte seg

bemerke

besegle

bestemme

bestyrke

bevise

bevitne

bifalle

billige

bringe på det rene

dokumentere

endossere

erkjenne

fastslå

forsikre

forsikre seg om

forvisse

forvisse seg

forvisset

få greie på

gi sitt samtykke til

godkjenne

godkjent

godta

godtgjøre

holde stikk

hylle

iaktta

innrømme

innvilge

kanonisere

klarlegge

knesette

konfirmere

konstantere

konstatere

kontrollere se etter at

notere seg

oppdage

overbevise

overbevist

parafere

påpeke

påtegne

påvise

ratifisere

ratihabere

samstemme i

samtykke i

sanksjonere

sanne

si

si ja til

sikker

sikre seg

slå til

stadfeste

strø sand på

støtte

ta for god fisk

ta til følge

tilkjennegi

tiltre

underskrive

undersøke om

undertegne

vedta

vidimere

vise

viss

vitne

være med på

Meningsgruppe: 2

attestere
© Wild Wild Web 2012