Synonymer.no

verdiløs

Meningsgruppe: 1

annenrangs

banal

beskitt

bitter

brodden

dårlig

død

elendig

fattig

fillete

flau

forfengelig

forferdelig

formålsløs

fruktesløs

fæl

gebrekkelig

god

godtkjøps

gold

hensiktsløs

hul

håpløs

ikke noe tess

ikke noe videre

ikke rare greiene

ikke rart

illusorisk

intetsigende

klein

kondemnabel

kraftløs

krank

krøbel

mager

mangelfull

matt

meningsløs

meningstom

middelmådig

mindreverdig

måtelig

pjasket

ring

semmer

siste sort

sjaber

skeis

skitt

skral

skrøpelig

slett

sløy

smått stell

steril

svak

tarvelig

tilfeldig

tom

tomhet og jagen efter vind

tomme ord

tynn

tåpelig

ubegrunnet

ueffen

uekte

ufruktbar

umotivert

umulig

under all kritikk

uproduktiv

ussel

uten mål og med

utilfredsstillende

utilstrekkelig

ynkelig

åndløs

åndsfattig

ørkesløs

Meningsgruppe: 2

forsvinnende
© Wild Wild Web 2012