Synonymer.no

verbalisere

Meningsgruppe: 1

bemerke

beskrive

betegne

bevitne

bokstavsette

erklære

finne avløp for

finne ord for

finne uttrykk for

formulere

gjøre kjent

legge for dagen

meddele

sette ord på

si

skildre

tilkjennegi

tolke

uttale

uttrykke

vise

vitne om

Meningsgruppe: 2

artikulere
© Wild Wild Web 2012