Synonymer.no

vende seg til

Meningsgruppe: 1

adressere

anke til

banke på hos

feste

henlede

henvende

henvende seg til

kontakte

oppsøke

orientere

overfor

peke

rette

rådføre seg med

rådspørre

sette seg i forbindelse med

stile

søke

tiltale

ty til

vendt mot

Meningsgruppe: 2

baute


Andre relevante treff:

henvende seg til
© Wild Wild Web 2012