Synonymer.no

velte seg

Meningsgruppe: 1

kaste

Meningsgruppe: 2

age

hive seg

hoppe

håndtere

kaste seg

slenge seg

springe

tumle

vri seg

Meningsgruppe: 3

arbeide ned

bakse

bakse med

base

beherske

bikke

boltre seg

falle

felle

ferdes

forpurre

gå rundt

kjempe med

kullkaste

omstyrte

rave

rulle

spolere

stri med

styrte

svinge seg

tilintetgjøre

trille

tumle med

tumle seg

vakle

velte

vippe av pinnen

virre

ødelegge
© Wild Wild Web 2012