Synonymer.no

velegnet

Meningsgruppe: 1

anvendelig

bekvem

betimelig

brukbar

brukelig

effektiv

egnet

formålstjenlig

fruktbar

funksjonalistisk

funksjonell

gagnlig

god

heldig

hensiktsmessig

hensiktssvarende

høvelig

lønt

nyttig

opportun

passende

pragmatisk

praktisk

probat

på sin plass

rasjonell

riktig

saliggjørende

tjenlig

verdt
© Wild Wild Web 2012