Synonymer.no

vektlegge

Meningsgruppe: 1

angi

Meningsgruppe: 2

aksentuere

akte

avgjøre

betone

betydning

bringe på det rene

dokumentere

fastslå

fokusere på

framheve

fremheve

gjøre oppmerksom på

interesse

kalle

klarlegge

konstatere

legge vekt på

markere

navngi

nevne

poengtere

påpeke

rekkevidde

relevans

sette fingeren på

slå fast

trekke fram

understreke

urgere

utpeke

viktighet

vise til

Meningsgruppe: 3

tyngde
© Wild Wild Web 2012