Synonymer.no

vektig

Meningsgruppe: 1

alfa og omega

altavgjørende

altoverskyggende

alvorlig

ansett

av betydning

av stor betydning

avgjørende

bastant

bemerkelsesverdig

berikende

betydelig

betydningsfull

drabelig

dritviktig

drøy

dyr

dyrebar

egentlig

elementær

essensiell

fornem

fortjenstfull

fremragende

fundamental

gedigen

givende

god

grunnleggende

høyt prioritert

imperativ

integrerende

kjempeviktig

kraftig

livsviktig

lødig

maktpåliggende

massiv

medbestemmende

mest

om å gjøre

positiv

primær

prinsipiell

relevant

sentral

seriøs

signifikant

skitviktig

stor

substansiell

tung

tungtveiende

tykk

utbytterik

utslaggivende

utslagsgivende

uunnværlig

uvurderlig

verdifull

vesentlig

viktig

vital

Meningsgruppe: 2

dryg


Andre relevante treff:

fullvektig

overvektig

likevektig

ulikevektig
© Wild Wild Web 2012