Synonymer.no

vekslende

Meningsgruppe: 1

alternativ

alternere

annerledes

antonym

avstikkende

avvikende

bevegelig

blandet

broket

brokete

bytte

disparat

divergerende

fluktuerende

flyktig

flyttbar

foranderlig

forandre

forskjellig

forskjelligartet

fri

heterogen

hver sin

inhomogen

inkommensurabel

kryssende

labil

løs

mangfoldig

motsatt

motstridende

mutabel

ny

omskiftelig

rik

skiftende

som ild og vann

som natt og dag

svinge

ubestandig

uens

uensartet

ujevn

ulik

ulikeartet

uordentlig

uordnet

uregelmessig

urolig

uryddig

usammenlignbar

ustabil

ustadig

variabel

variere

varierende

variert

veksle

vesensforskjellig

Meningsgruppe: 2

fargeglad


Andre relevante treff:

avvekslende
© Wild Wild Web 2012