Synonymer.no

veilede

Meningsgruppe: 1

administrere

anbefale

anføre

angi

anvise

befale

befale over

beherske

belære

bestyre

cirka-

dirigere

disponere

drive

eie

ensrette

forelese

foreslå

forestå

forvalte

fronte

føre

gå i spissen for

gå i spissen for

ha

ha hånd om

hjelpe

hviske i øret

informere

instruere

kanalisere

klare

kommandere

lede

leie

lose

lære

makte

manudusere

manøvrere

operere

oppdra

opplyse

orientere

perfeksjonere

presidere

regissere

rette

rettlede

rettleie

rå for

rå med

rå over

råde

sende

sette inn i

skole

skolere

styre

stå for

stå i spissen for

supervisere

tale for

tilrå

trene opp

undervise

utdanne

veiledende

vise vei

Meningsgruppe: 2

avlede


Andre relevante treff:

veileder

veiledende

veiledende pris
© Wild Wild Web 2012