Synonymer.no

vedtekt

Meningsgruppe: 1

alminnelig

anordning

atferd

avgjørelse

beslutning

bestemmelse

bruk

dannelse

dekret

desisjon

diktat

direktiv

edikt

etikette

fasong

foranstaltning

form

formalia

forordning

forskrift

fremgangsmåte

fundas

gjennomgå

hevd

i regelen

instruks

kanon

kjennelse

klausul

kodisill

konveniens

konvensjon

kutyme

lov

lovbestemmelse

maner

mest

måte

ofte

omgangsform

orden

ordinans

ordning

overlevering

paragraf

praksis

påbud

regel

reglement

regulativ

reskript

rettesnor

rite

ritus

sed

sedvane

sett

skikk

som regel

spilleregler

stand

statutt

stell

takt og tone

tilstand

tradisjon

ukas

usus

vane

vanligvis

veiledning

åtgjerd


Andre relevante treff:

vedtektsmessig
© Wild Wild Web 2012