Synonymer.no

vedta

Meningsgruppe: 1

adoptere

agreere

akkreditere

akkviescere

akseptere

akte

anerkjenne

annamme

anta

approbere

attestere

autorisere

avfinne seg med

avtale

bekrefte

bemyndige

bevitne

bifalle

billige

endossere

erkjenne

estimere

etterkomme

finne seg i

forsone seg med

gi lov

gi sitt samtykke til

gi tilgang

gjøre gyldig

godkjenne

godkjent

godta

gutere

gå inn på

gå med på

honorere

hylle

innrømme

innvilge

kanonisere

kjennes ved

klarere

klubbe igjennom

knesette

legitimere

motta

parafere

påtegne

ratifisere

ratihabere

respektere

samstemme i

samtykke i

sanksjonere

si ja til

slå til

stadfeste

strø sand på

støtte

svelge

ta for god fisk

ta til følge

ta vedkommende på ordet

tillate

tilstå

tiltre

tro

tro på

trykke til sitt bryst

underskrive

undertegne

vedgå

vedkjenne seg

verifisere

ville

være med på

ønske

Meningsgruppe: 2

avgjøre

Meningsgruppe: 3

bestemme

etablert

gjengs

konvensjonell

opplest og vedtatt

sikkert

vedtatt


Andre relevante treff:

vedtak

vedtatt

vedtaksfør

opplest og vedtatt
© Wild Wild Web 2012