Synonymer.no

vedrøre

Meningsgruppe: 1

affisere

anbelange

angå

angående

beføle

behandle

berøre

betreffe

dreie seg om

gjelde

gå ut på

ha å gjøre med

hensyn

ille berørt

ille ved

implisere

innvirke på

involvere

komme nær

om

omhandle

røre

snerte

streife

stå i forbindelse med

touchere

treffe

vedkomme

vedrørende

virke på


Andre relevante treff:

vedrørende
© Wild Wild Web 2012