Synonymer.no

vederlag

Meningsgruppe: 1

avhjelp bedring

avløsning

avstraffelse

betaling

bot

botemiddel

demurrage

dom

erstatning

etterligning

fengsel

frihetstap

gjengjeld

gjengjeldelse

gjenytelse

godtgjørelse

indemnitet

inndragning

kompensasjon

mulkt

oppreisning

protese

pryl

refaktie

refselse

refusjon

represalier

skadebot

skadeserstatning

skadesløshold

skadesløsholdelse

slaveri

straff

straffedom

substitutt

surrogat

tukt

åbot

Meningsgruppe: 2

apanasje


Andre relevante treff:

vederlagsfri

vederlagsfritt

gi vederlag

til vederlag
© Wild Wild Web 2012