Synonymer.no

ved

Meningsgruppe: 1

ad

al

attmed

bak

bakenfor

bark

blant

bortmed

bot

botemiddel

bras

brennstoff

brensel

fausk

flis

for

foran

fordel

frelse

føre

føsk

gadd

gagn

geite

gjennom

hos

i

i kraft av

i lag med

i ly av

i nærheten av

i og med

i seg selv

iblant

igjennom

inn til

innen

innenfor

inntil

inntil videre

inter

knipe

kragg

kvist

lavere enn

lettelse

like ved

lindring

lise

malm

masur

med

mellom

mellom barken og veden

mindre enn

nedenfor

nytte

nær

olje

opptenningsved

oppunder

over

pellets

per

per se

på undersiden av

råd

sammen

sammen med

småved

som sådan

splint

stå bi

sub-

så lenge

takke

takket være

tall

tenar

tennar

tilflukt

toll

tre

treverk

trøske

trøst

tyri

tømmer

under

utvei

valbjørk

ved hjelp av

ved siden av

vedkubbe

vindfall

virke

yte

Meningsgruppe: 2

brenne


Andre relevante treff:

vedta

vedde

vedbli

vedtak

vedutt

ved

vedett

kvede

vedband

vedstå

vedlagt

vedheng

vedtatt

vedvare

vedtekt

vedlegg

vedkubbe

vederlag

hoved-

vedkomme

ved like

vedskjul

vedrøre

vedkjenne

veddekamp

omkved

kvedskap

tvedrakt

vedgåing

veddeløp

henved

ved siden

vedgåelse

hovedhus

hovedsak

vedvarende

vederfares

vederkvege

hovedfag

tvedeling

hovedvei

ved det at

akvedukt

ved daggry

vedettbåt

hovedvekt

vederheftig

ved første

ved hanegal

småved

sovedrikk

ved teltene

ved selvsyn

hovedtema

vedkommende

vedkjenning

hovedgate

vedlikehold

vedrørende

bli ved

vedtaksfør

vedstå seg

hovedmann

vedholdende

hovedstol

hovedstad

vedlikeholde

hovedpoeng

hovedbøle

vedkjennelse

hovedpunkt

ved siden av

hovedmasse

ved hjelp av

vederlagsfri

øvedotten

levedyktig

ved veis ende

hovedsiktet

hovedperson

ille ved

ved det samme

stå ved

ved det gamle

vederkvegelse

vederkvegende

like ved

hovedmengde

vedkjenne seg

uvedkommende

uvederheftig

tett ved

ved bevissthet

forlovede

vedtektsmessig

hovedtyngden

hovedsakelig

vederstyggelig

hovedkvarter

vederkvege seg

vederlagsfritt

veddeløpsbane

hovedavsnitt

ved henvisning

gi vederlag

hovedtiltalt

ved et tilfelle

ved høylys dag

ta ved nesen

kjerneved

rokke ved

røre ved

halvkvedet

henge ved

ekles ved

til vederlag

uvederheftighet

vemmes ved

skille ved

vedlikeholdsplikt

vederstyggelighet

hovedbestanddel

hovedingrediens

stå ved lag

stoppe ved

ved sine fulle fem

stå ved makt

blir ved sitt

holde ved lag

kjennes ved

tatt ved nesen

holde ved makt

ved første øyekast

holde ved like

halvkvedet vise

gi vedkommende inn

ta ved vingebeinet

ved siden av hverandre

la vedkommende vite

avgå ved døden

glede seg ved

feste seg ved

lytte ved dørene

legge til ved

stå vedkommende bi

opptenningsved

skille seg ved

som ved et trylleslag

treffe ved siden av

skulder ved skulder

gi vedkommende en skrape

utmerke seg ved

ta vedkommende på ordet

være nær ved å

være vedkommendes sak

ikke ved sine fulle fem

grøsse bare ved

lese vedkommende teksten

opplest og vedtatt

gi vedkommende på pukkelen

glimre ved sitt fravær

foresveve vedkommende

vedkommende på nervene

vedkommendes gode navn og rykte

holde vedkommende stangen

glimrer ved sitt fravær

vedkommendes eget kjøtt og blod

gå i vedkommendes fotspor

fange vedkommendes interesse

vise vedkommende oppmerksomhet

være til stede ved

oppfylle vedkommendes bønn

bestemme for vedkommende

møte vedkommende på halvveien

kikke vedkommende over skulderen

være i vedkommendes interesse

være vedkommendes uttrykte bilde

mellom barken og veden

anholde om vedkommendes hånd

grøsse bare ved tanken på

som glimrer ved sitt fravær

danse etter vedkommendes pipe

bringe til vedkommendes kunnskap

sette spørsmålstegn ved

følge eller gå i vedkommendes fotspor

tilstrekkelig dybde for skip ved kai

agiator.person som søker å lede folk ved smiger og appellerer til deres fordommer
© Wild Wild Web 2012