Synonymer.no

varsle

Meningsgruppe: 1

admonere

advare

advare mot

advarende røst

advisere

agitere

akte

alarmere

angi

anmelde

antyde

avbilde

bebude

befale

berette

beskrive

betegne

bety

dosere

erklære

forbli

forestille

forevige

forjette

forkynne

formane

fortelle

fortsette

forutse

forutsi

forvente

fraråde

fremføre

gi

gi beskjed

gi uttrykk for

gjøre anskrik

gjøre rådelig

gjøre tegn

henge bjella på katten

holde

innberette

kalle

komme ut av skapet

kunngjøre

love

lære

mane

meddele

melde

minne om

motsvare

oppfatte

oppgi

opplyse

overbringe

passe

predikere

profetere

prognostisere

proklamere

protest

pågå

påminne

rapportere

rapportere til

regne med

representere

røpe

se ut som

se ut til

si

si fra

si ifra

si sannheten

signalere

signalisere

skremme

slå alarm

spå

stå for

stå fram

stå på

symbolisere

ta

ta bladet fra munnen

tale for

tegne

tegne til

telegrafere

tilkalle

tilkjennegi

tilsi

tippe

tipse

trekke ut

true

tyde

tyde på

underrette

underrette om

underrettet

vare

varsku

vedvare

vekke

vente seg

ville si

virke som

vitne om

være

være tegn på

være underlagt

være utlagt

à jour med

Meningsgruppe: 2

beregne


Andre relevante treff:

varslende

innvarsle

illevarslende

uhellvarslende
© Wild Wild Web 2012