Synonymer.no

varsku

Meningsgruppe: 1

admonere

advare

advare mot

advarende røst

advisere

alarmere

angi

anmelde

annonsere

bebude

bekjentgjøre

belyse

bemerke

berette

bestråle

bringe til ens kunnskap

erklære

forklare

forkynne

formane

fortelle

fraråde

fremføre

gi beskjed

gjøre anskrik

gjøre kjent

henge bjella på katten

illuminere

informere

innberette

kalle

kaste lys over

klarlegge

komme ut av skapet

kunngjøre

mane

meddele

melde

minne om

oppgi

opplyse

profetere

proklamere

protest

påminne

rapportere

røpe

si

si fra

si ifra

si sannheten

signalere

signalisere

skremme

slå alarm

spå

stå fram

ta bladet fra munnen

telegrafere

tilkalle

tilsi

tipse

true

underrette

vare

varsle

vekke

vitne

Meningsgruppe: 2

admonisjon

Meningsgruppe: 3

advis

forvarsel

signal

tilsigelse

underretning

varsel

vink
© Wild Wild Web 2012