Synonymer.no

variasjon

Meningsgruppe: 1

aberrasjon

andre boller

avart

avbøyning

avgrunn

avskygning

avstand

avstikker

avveksling

avvik

bandasje

bind

brigde

bytte

changement

deklinasjon

deviasjon

differanse

differens

digresjon

diskrepans

distinksjon

divergens

en annen dans

endring

feil

forandring

forskjell

forvandling

gap

grad

hamskifte

kommutasjon

kompress

kuvending

liv

metatese

misvisning

modifikasjon

mutasjon

nyanse

nyordning

ombytte

ombytting

omdanning

omkalfatring

omkastning

omlegging

omskifte

omskiftelse

omslag

omstilling

omveksling

oppsving

overgang

permutasjon

reaksjon

reform

regulering

reorganiserings

revolusjon

rokade

skifte

skille

skilnad

skilsmonn

skjelning

snunad

sprang

svingning

tilbakeslag

tone

transformasjon

transposisjon

uensartethet

ulikhet

underart

uoverensstemmelse

varians

variant

varietet

veksling

vending

Meningsgruppe: 2

unntak


Andre relevante treff:

samvariasjon
© Wild Wild Web 2012