Synonymer.no

varetekt

Meningsgruppe: 1

akte

arrest

asylrett

bak lås og slå

behold

beskyttelse

beslaglegge

betryggelse

bevare

bevoktning

bolverk

eskorte

fangehull

fangenskap

fangetårn

fengsel

fengslig forvaring

fengsling

forsorg

forsvar

forsyn

forvar

forvaring

fred

frelse

frihetsstraff

gjemme

hefte

hegn

hull

immunitet

inspeksjon

interesse

kakebu

kasjott

kontroll

ly

mørkestue

omhu

omsorg

omtanke

oppbevare

oppbevaring

oppbevaringssted

oppsikt

oppsyn

overvåking

overvåkning

pass

patronasje

patronat

pleie

prison

proteksjon

rasphus

rådstue

sikkerhet

skjul

slutteri

spinnehus

stell

straffarbeid

sut

ta i forvaring

ta seg i vare

ta vare på

tilsyn

trunk

tukthus

tvangsarbeid

vakt

vakthold

vakttjeneste

verge

vokte

ægide

Meningsgruppe: 2

ettersyn


Andre relevante treff:

gi i ens varetekt
© Wild Wild Web 2012