Synonymer.no

vareta

Meningsgruppe: 1

besørge

dra omsorg for

eksekvere

foranstalte

foreta

forrette

fullbyrde

gjøre

greie

holde

klare

ordne med

overta

passe

påta seg

røkte

skjøtte

stå for

sørge for

ta hånd om

tjenestegjøre

utføre

utrette


Andre relevante treff:

ivareta
© Wild Wild Web 2012