Synonymer.no

var

Meningsgruppe: 1

aktpågivende

bemerke

bli var

bløt

delikat

fintfølende

fintmerkende

følelsesfull

følsom

hudløs

hårsår

høre

iaktta

irritabel

kilen

kjenslevar

kløyen

konsentrert

lettrørt

lutter øre

lydhør

lyrisk

merke

mimoseaktig

mottakelig

myk

nærtagende

observant

oppdage

oppmerksom

overfølsom

prippen

redd

romantisk

sart

se

sensibel

sensitiv

sentimental

sky

skygg

sårbar

tynnhudet

ufravendt

årvåken

ømfintlig

ømhjertet

ømskinnet

Meningsgruppe: 2

bløthjertet


Andre relevante treff:

varm

varg

varp

vare

varme

varek

svar

varle

varpe

varia

varde

varig

varlig

svarv

varsel

svart

varsle

varsku

vareta

kvarv

kvart

varsom

avart

svare

varians

variere

variert

varebil

varehus

varming

uvarig

variant

kvarte

svarve

varetekt

advare

lovart

ovarenn

variabel

ovarium

luvart

kvarter

ivareta

havarm

vare seg

havari

vareheis

hevarm

varamann

kvartal

vareslag

varighet

varsling

varmgang

varmedis

varietet

bevare

varieté

variasjon

uvariert

ansvar

varastyre

virvar

vardøger

varmestue

varselrop

svartår

kvartett

varsomhet

varte opp

varslende

elvarme

svartsyn

svartsyk

bevares

varpebåt

varelager

varme opp

varemerke

vareparti

forvar

varmebenk

varemesse

varebytte

vartpenger

varierende

mykvare

vareprøve

besvare

vedvare

svare seg

varmekilde

matvare

omkvarv

åtvare

forvare

akvarell

advarsel

svare til

svare for

varmblodig

varm potet

svartsynt

husvarm

havarere

vanvare

havarert

svartsyke

havarist

svartseer

svart magi

svart hull

oppvarte

varmhjertet

som var

varselskudd

solvarme

varg i veum

putevar

varmebølge

varmegrader

samsvar

forsvar

bli var

glovarme

invariant

matvarer

gi svar

halvvarm

helsvart

kramvare

beksvart

motsvare

forvaring

forvarsel

ansvarlig

svart-hvitt

innvarsle

ubesvart

tilsvare

invariabel

svartne for

svartekunst

svartmusket

samsvare

varemottaker

varme strøk

oppvarmet

varmeapparat

oppvarter

forsvare

advare mot

bulevard

vedvarende

varmblodighet

besvarelse

ovnsvarme

kortvarig

oppvarming

antikvar

moldvarp-

svartsmusket

som svar

svartedauden

svarte natta

svar skyldig

peisvarme

forsvars-

langvarig

forsvarer

leirvarer

ansvarsfull

dusinvare

charivari

salgsvare

svartekunster

frikvarter

oppbevare

håndvarm

uansvarlig

spenevarm

ta vare på

ansvarsløs

forsvarlig

variansanalyse

oppvartning

samsvarende

innkvartere

oppbevarer

tropevarme

i tilsvar

varme følelser

evigvarende

oppvarte med

samvariasjon

sengevarme

skadevarme

motsvarende

tilsvarende

fjernvarme

uforvarende

bevare meg vel

forsvare seg

antikvarisk

uforsvarlig

hyllevarmer

i svart-hvitt

forsvarsstab

forsvarsløs

forsvarsgren

forsvarsverk

hus kvarter

hjertevarm

ansvarsfrihet

mangelvare

værvarsling

vel bevart

maskinvare

matvarebutikk

motsvarighet

oppbevaring

svart på hvitt

vekselvarm

kroppsvarme

hjertevarme

svar på tiltale

sommervarme

advarende røst

se forsvar

drikkevarer

illevarslende

det var verre

ansvarshavende

varastyre

kjenslevar

boligkvarter

forsvarsanlegg

medansvarlig

programvare

moldvarparbeid

muldvarparbeid

hovedkvarter

jødekvarter

lide havari

handelsvare

forsvarsskrift

forsvarsspiller

sentralvarme

selvforsvar

sjøforsvar

stetsevarende

strålevarme

i samsvar med

i svart og hvitt

uhellvarslende

hjertevarmende

prentesvarten

svart som i en sekk

kursansvarlig

oppbevaringssted

ta ansvaret for

ta i forsvar

fredsbevarende

kolonialvarer

straffansvar

som godt var

bli svar skyldig

uken som var

salgsansvarlig

ta i forvaring

være varsom med

ta seg i vare

tilsvarende det at

dagligvarehandel

straffeansvar

flervalgssvar

gi svar på tiltale

friksjonsvarme

bevart for ettertiden

uselgelig vare

kunne forsvare

godtkjøpsvare

tittelforsvarer

hensiktssvarende

tvinge svar ut av

regningssvarende

være oppbevart

dagligvareforretning

gi i ens varetekt

ikke vel bevart

produktansvarlig

fri programvare

gjøre opp varme

være innkvartert

være ansvarlig for

rett som det var

tilgjengelig var

gjøre varm om hjertet

fengslig forvaring

stå på svarteliste

innkjøpsansvarlig

så lenge det varer

selge som varmt hvetebrød

gjøre sin oppvartning

fralegge seg ansvaret

komplett programvarepakke

smi mens jernet er varmt

som om ingenting var hendt

gå som katten rundt den varme grøten
© Wild Wild Web 2012