Synonymer.no

vanskeliggjøre

Meningsgruppe: 1

age

avholde

avskjære

avverge

begrense

bekjempe

blokkere

boikotte

bremse

bægje

demme

dempe

forby

forebygge

forhindre

forkue

formene

forpurre

forsinke

forstyrre

handikappe

hemme

hemmende

hindre

hindrende

holde igjen

inhibere

inhibitorisk

innskrenke

kjempe mot

komplisere

kue

legge bånd på

lenke

motarbeide

motsette seg

motstå

motvirke

nedsette

nøytralisere

obstruere

oppheve

oppholde

preventiv

prohibitiv

repressiv

sabotere

sette en stopper for

sinke

sjenere

sperre

stampe mot brodden

stanse

stikke kjepper i hjulet for

svekke

ta kampen opp mot

tøyle

undergrave

underminere

undertrykke

utelukke

utjevne

være i veien for

være til hinder
© Wild Wild Web 2012